Man-Fre 7 - 21 (Lør 10 - 17)
  22 37 66 31

Økonomisk stønad (økonomisk sosialhjelp)

NAV Økonomisk stødnad

Økonomisk stødnad fra NAV.

Økonomisk stønad er en midlertidig inntektssikring som skal sikre at alle har nok midler til et forsvarlig livsopphold, deriblant nødvendig tannbehandling.

 

Du har krav på økonomisk stønad hvis du oppfyller vilkårene i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og ikke har andre muligheter til å forsørge deg. NAV-kontoret i oppholdskommunen har ofte utarbeidet lokale søknadsskjema som du må fylle ut og leverere. For nærmere informasjon, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller se informasjon på kommunens nettsider.

 

Tannlegene på Torshov Tannlegesenter tar imot pasienter med rekvisisjon på tannbehandling fra NAV. Ring oss på 22376631 eller bestill time på nett. Husk å ta med din rekvisisjon!

top