Rotfylling

Rotfylling er behandling av skadet tann-nerve

Beskrivelse av rotfylling steg for steg.
Rotfylling steg for steg.

Dersom nerven i tannen (pulpa) er skadet på grunn av hull i tannen, tidligere traume eller infeksjon, trenger tannen en rotfylling. Før man setter igang med en eventuell rotbehandling må man ha en diagnose både på tann-nerven og tannbeinet rundt tannen. Ulike diagnoser gir ulike prognoser på behandlingen.

En rotfylling er en tidkrevende prosess og utføres ofte med to separate behandlinger. Dette spesielt hvis man har bakterier i rotkanalen som må fjernes før man fortsetter behandlingen. I noen tilfeller kan man gjøre hele behandlingen på en gang. Etter rensing av roten fylles kanalen igjen for å forhindre infeksjon av bakterier.

Hva skjer etter rotfyllingen?

En rotfylt tann bygges opp med krone.
En skadet og rotfylt tann må bygges opp igjen. Her med krone. (*)

Etter rotfyllingen må tannkronen bygges opp igjen. Den beste løsningen, hvis mye av tannen er borte, er et nytt skall rundt tannen som kalles tannkrone. Dette forsterker tannen, forhindrer tannfrakturer og bakterieinfeksjon. Er det mye igjen av tannen kan det være godt nok å lage en fylling.

Klikk her for å bestille time.

*Normalt skal en tann som rotbehandles beskyttes med en gummiduk (kofferdam).

Sist endret: lørdag 1 september, 2018
Publisert av: Torshov Tannlegesenter